PUP

Dr. Nemesio Prudente - Dakilang Edukador at Magiting na Rebolusyonaryo!

Napakalaking karangalan para sa akin na nakilala, nakasama at nakasamang magturo sa dating paaralang Philippine College of Commerce, ang Dakilang Edukador at Magiting na Rebolusyonaryong Dr.Nemesio Prudente. Si "Doc" o "Prud" na kung siya ay aming tawagin, ay sumakabilang buhay noong ika-28 ng Marso 2008, sa gulang na 81.