CABILLON, Larry

Taga-Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Kilala rin sa ngalang Gil. Naging kagawad ng CYC, Komite ng Kabataang Lungsod, kalihim ng PLM. Tahimik, mahilig sa music, masinop sa gawain, mapagkumbaba, pero kapag nagpapatawa halos mahulog ang pustiso. Naayang mag-expo sa NL, nagpasyang mag-fulltime doon. Hindi naglaon sumapi sa Hukbo, naging bahagi ng isang matagumpay na aksyong-militar, pero sa labanan ay nahagip ng bala ng kaaway, sa likod ang tama. Ilang linggo pa bago nakuha ang kanyang bangkay, at tinubos ng kanyang ina mula sa militar para mabigyan sya ng maayos na libing.

Kadena Maynila

See also: