FRANCISCO, Ira

Kasapi ng Kadena Paco. Biktima ng karahasang militar. Nadukot habang nagdidikit ng anti-US Bases posters sa Taft, hindi na nakauwing buhay. Naaalala ko lang syang masipag, dedikado, mabait, isang mahusay na kadre ng Kadena.

Kadena Maynila

See also: