Si Malakas at si Maganda: Ang Rehimeng Marcos, Pagkathang-isip at Panlilinlang sa Kasaysayan.

Binatikos ang panlilinlang ukol sa Rehimeng Marcos ng Departamento ng Kasaysayan, Unibersidad ng Pilipinas, sa pahayag noong 28 Marso 2016. Sinabi ng pahayag na ang Rehimeng Marcos at pagkathang-isip at panlilinlang sa kasaysayan. Kalakip rito ang pahayag.

Other Images: