Ka Chong

Taga-FEU. Nasa maselan na gawain sa Distrito nang maiulat na sya ay nawawala. Natagpuang patay ilang araw ang lumipas, pinaslang ng mga dumukot sa kanya. Si Chong ang kauna-unahang lider ng ABB na hayagang inilibing sa North Cemetery. Ang mga susunod na attempt para maglibing ng kadre ng ABB ay palagi nang binubuwag ng kapulisan, kaya wala nang sumunod na naging matagumpay na martsa-libing ng mga lider ng ABB. Kadena-Maynila lang ang naglibing kay Chong.

Kadena Maynila

See also: