Elehiya: Alay kay Kasamang Cherith Dayrit, Bayani ng Lahi - E. San Juan, Jr.

Larawan ni Cherith Dayrit-Garcia

Elehiya: Alay kay Kasamang Cherith Dayrit, Bayani ng Lahi ni E. San Juan, Jr.
In Memoriam: Maria Theresa "Cherith" dayrit-Garcia (1957-2000)

Remember the Frontline

Covid-19 is ravaging the world and heightening the hardship of the Filipino people. In the face of danger, health workers and others at the Frontline are defending our people. This is an homage to those of them who have fallen in the defense of our people: https://www.facebook.com/FrontlineMemorialPH/

A Joint Statement on the Reparation for Martial Law Victims from Marcos' Stolen Wealth

A Joint Statement on the Reparation for Martial Law Victims from Marcos' Stolen Wealth
FREEDOM FROM DEBT COALITION and the THE NAMELESS HEROES AND MARTYRS, INC.
May 10, 2017

A MEASURE OF JUSTICE: Victims of martial law crimes call for accountability and new directions.

Tandaan ang mga Tunay na Bayani

Ilang araw matapos ang patago, madalian at gwardiya-saradong paglibing ng diktador na Ferdinand Marcos sa LNMB, ang tandaan natin ay ang mga tunay na bayani ng bayan.

Pray for 8

 

Until November 8, please pray.

Pray for our Supreme Court Justices.
Pray for their enlightenment and bravery to decide based on the purest voices of their conscience. May politics not tarnish their sense of justice.

May they remember ...
the 70,000 who were imprisoned,
the 34,000 who were tortured,
the 3,240 who were killed, and
all those who disappeared during one of the darkest periods of our history.

May they remember the billions plundered that could have been used to alleviate poverty.

Marcos is not a hero.

Paalam, Louie De Vera

Luis De Vera was an activist for workers' emancipation and for people's liberation since the Martial Law distatorship of Marcos. He was an activist to the end, and was a part of Project Nameless from its beginnings. He died in October 2016. Project Nameless honored him as a hero of the Filipino people during his wake.

The Great LEAN Run 2016

TGLR Poster

The Great LEAN Run (TGLR) is a 3.7-km special distance experiential run that includes a specially designed obstacle course, race and chase production, among other surprise features. It will be held om 12 November 2016 from 4PM at University of the Philippines Diliman, Philippines. Experience life under Martial Law and step into  the sandals of student leader and democracy fighter Lean Alejandro! Project Nameless is a project partner of The Great LEAN Run.

Si Malakas at si Maganda: Ang Rehimeng Marcos, Pagkathang-isip at Panlilinlang sa Kasaysayan.

Binatikos ang panlilinlang ukol sa Rehimeng Marcos ng Departamento ng Kasaysayan, Unibersidad ng Pilipinas, sa pahayag noong 28 Marso 2016. Sinabi ng pahayag na ang Rehimeng Marcos at pagkathang-isip at panlilinlang sa kasaysayan. Kalakip rito ang pahayag.

Color me!

Masisiyahan kaming makita ang inyong mga kinulayang pahina! I-download at i-post ang inyong mga kinulayang pahina dito: https://www.facebook.com/NamelessHeroesProject/. Gumawa at magpamudmod ng mga kopya ng brochure at artwork na kalakip rito.

Paalam, Manny "Dek" Gagalac

Wala na si Dek. Kanina ko lang nalaman, via Facebook; namatay yata siya kanina, 12 Peberero 2016. Nakalulungkot. Ipinaalam ko sa mga kasama't kaibigan namin na wala na siya; ang tawag namin kay Manny noon, sa UP Diliman, noong 1980s, ay Dek dahil mahigit isang Dekada na siyang kumikilos noon. Tibak na siya bago pa mag-Martial Law. Artist din si Dek, at patuloy siya sa pang-drawing at pagpinta habang organisador at leader siya sa kilusan noon. Magka-collective kami ni Dek noon. Malimit kaming magpulong at matulog sa bahay nila sa Tandang Sora.

Pages